ANBI informatie

Stichting Appendix Grafiek
Fiscaal nummer: 851608577

Contactadres voor financiële zaken:
M. van Wensveen
Den Hoeff 1
2865 XR Ammerstol
06-17772021

Doelstelling:
het verschaffen van een podium voor grafische kunsten.

Beleidsplan:
De stichting wil haar doel verwezenlijken door:

  • Het initiëren van tentoonstellingen
  • Het uitgeven van publicaties over grafische kunst
  • Het ontwerpen, drukken en uitgeven van grafiek
  • Het geven van voorlichting en educatie
  • Het opzoeken van de dialoog tussen grafische kunsten en andere disciplines in de beeldende kunst
  • Het faciliteren van en deelnemen aan Artist In Residence projecten voor grafische kunstenaars
  • Het organiseren van bijeen komsten op grafisch vakgebied
  • Het verkrijgen van en het aan kunstenaars ter beschikking stellen van gereedschappen en materialen voor het maken van grafiek en tentoonstellingen over grafische kunst

Bestuur:
Tijs van Bakel (voorzitter)
Inez Odijk (secretaris)
Monique van Wensveen (penningmeester)

Beloningsbeleid:
het bestuur en de overige leden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten:
Zie hiervoor de webpagina’s projecten op locatie en onlineprojecten.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de financiële resultaten 2014
Klik hier voor de financiële resultaten 2013
Klik hier voor de financiële resultaten 2012